SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
Hạt nhựa Eva-k28

Hạt nhựa Eva-k28

Chất mở miệng túi EVA/PE/PP

Chất mở miệng túi EVA/PE/P...

Chất tạo xốp nhanh KF-02

Chất tạo xốp nhanh KF-02

Bột màu công nghiệp

Bột màu công nghi...

PHỤ GIA NGÀNH NHỰA

Chất trợ gia công FL
Chất trợ gia công FL
Chất chịu mài mòn cho nhựa EVA
Chất chịu mài mòn cho nhựa EVA
Chất tăng đàn hồi cho nhựa EVA
Chất tăng đàn hồi cho nhựa EVA
Bột nở AC dạng hạt
Bột nở AC dạng hạt
TiO2 dạng hạt
TiO2 dạng hạt
Chất tăng tốc độ tạo xốp EVA
Chất tăng tốc độ tạo xốp EVA
Phụ gia chống co rút (dùng cho nhựa xốp EVA ) KF-08
Phụ gia chống co rút (dùng cho nhựa xốp EVA ) KF-08
Chất tạo xốp nhanh KF-02
Chất tạo xốp nhanh KF-02

HẠT NHỰA

Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa TPU Compound
Hạt nhựa TPU Compound
Hạt nhựa PVC Compound
Hạt nhựa PVC Compound
Hạt nhựa PE tái sinh
Hạt nhựa PE tái sinh
Hạt nhựa EVA-7350M
Hạt nhựa EVA-7350M
Hạt nhựa Eva-k28
Hạt nhựa Eva-k28