Hạt Nhựa EVA

Nhựa EVA siêu nhẹ
Nhựa EVA siêu nhẹ
Hạt nhựa EVA-K28 tạo độ dẻo mềm chống loang màu lỗ khí
Hạt nhựa EVA-K28 tạo độ dẻo mềm chống loang màu lỗ...
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA màu đen
Hạt nhựa EVA màu đen
Hạt nhựa EVA-7350M
Hạt nhựa EVA-7350M