Liệu EVA tái sinh dạng cuộn

Liệu EVA tái sinh đen (Dạng cuộn)
Liệu EVA tái sinh đen (Dạng cuộn)
Liệu EVA tái sinh màu (Dạng cuộn)
Liệu EVA tái sinh màu (Dạng cuộn)