Chia sẻ lên:
Phụ gia giảm thời gian tạm xốp

Phụ gia giảm thời gian tạm xốp

Mô tả chi tiết

 Giảm thời gian tạo xốp

Ổn định công thức, tăng lưu động vật liệu, tăng độ tương dung vật liệu

Giảm lỗ khí, loang màu, sần sùi bề mặt

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Phụ gia giảm thời gian tạm xốp
Phụ gia giảm thời gian tạm xốp